Keep Safe

To ensure we take great care in maintaining the highest of cleanliness standards at all our properties, we have put in place enhanced sanitisation procedures and new policies to keep our guests, suppliers & employees safe.
 
 
Sanitiser, Signage & PPE
We have sanitisation stations at entrances and public areas, along with social distancing signage markers.
We have screens in place at reception desks, where we first greet our guests.
Housekeeping and breakfast service staff will be wearing PPE.
 
 
Guest Bedrooms & Public Area’s
All of our cleaning procedures have been enhanced, with our teams having received the highest levels of training.
 
All high touch points are thoroughly and regularly cleaned.
 
Our revised cleaning regime of guest bedrooms and all public areas will include a bespoke sanitisation treatment device referred to as ‘Fogging Spray’. This Treatments uses non-toxic highly effective disinfectant solution, sterilising viruses and other air & surface contaminants.
 
Each guest bedroom entrance door will have a ‘cleaned and sealed sticker’, so that the guest will have peace of mind in knowing that nobody entered the bedroom after the disinfectant fogging spray procedure took place.
 
All of the above is carried out to allow our guests to enjoy their stay in comfort & safety.

Liên Hệ

Địa chỉ

Quayside B&B
The Tracks
Dingle Town
Co. Kerry
Ireland
V92 XF82

Điện Thoại

066 9151068

Email

quayside@dinglegroup.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

066 9151068

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách